Budo

Budo- Yapon döyüş sənətidir.

Termin iki eroqlifdən ibarətdir: BU-müharibə,döyüş,döyüşçü, DO- isə yol.

Tərcümə olunur  “ Döyüş yolu “.

Bujutsu sozü “ BUDO”-nun sinonimi kimi istifadə edilir,lakin “Bujutsu” termini ənənəvi Yaponiya döyüş sənəti və ya feodal Yaponiyanın döyüş sənətidir.

ErkənYapon mətnlərində artıq “BU” anlayışı hərbi istinad üçün istifadə edilir.Məsələn, “BU” Busi(hərbi aristokratiya) kimi sözlərə daxil edilir və BukeSuyidzi (hərbi idarəetmə).

Dzüçu-təxminən”metod”, “incəsənət” və “texnika” kimi tərcümə etmək olar.

Yaponiyada müxtəlif silah növləri və istifadə variantları vardı.

 

Müasir Yaponiyada qəbul təsnifatına görə bütün döyüş növləri hərbi sənətə bölünür (koryuBujutsu) və müasir döyüş sənəti (qendaybudo)  belə adlanır.

 

Kərimov Emin-Avropa çempionatı I yer 2010-ci il,

Dünyabirinciliyi, I yer 2012-ci il,

Beynəlxalq turnir I yer 2013-cü il,

Asiya çempionatı I yer 2013-cü il,

Azərbaycan çempionatı I yer 2014-cü il,

Dünya çempionatı I yer 2014-cü il

 

Cəfərov Qadir-Avropa Çempionatı II yer 2011-ci il.